Ne sinqerisht presim me padurimbashkimi juaj

 

Please feel free to contact HR@jsbit.com

 

PËRFAQËSUES PËR ZHVILLIMIN E BIZNESIT

 

LLOJI I PUNËSIMIT: PUNË me kohë të plotë

VENDNDODHJA: Kaliforni

 

KORDINATOR SHITJESH

 

LLOJI I PUNËSIMIT: PUNË me kohë të plotë

VENDNDODHJA: Kaliforni